Juridiskt ansvar

Hemsidan www.alcostaviews.com tillhör och opereras av Alcosta Views, CB, med registrerad adress Calle de la Trona 10 Bajo, 03590 Altea.

Om du kontaktar Alcosta Views så kommer dina uppgifter inkluderas i en automatisk datafil och kommer behandlas i enighet med lagen om Dataskydd 15/1999. Informationen kommer inte ges vidare till tredje part.

Likväl så informerar vi dig att du har rätten att pröva dina rättigheter i form av att få tillgång, ändra, mottsätta eller ändra de personliga uppgifterna inför den ansvarande parten för datafilen, vilket är Alcosta Views, CB, med adress på Calle de la Trona 10 Bajo, 03590 Altea.

Du har rätt att pröva dina ovannämnda rättigheter genom att skriva till info@alcostaviews.com.

Ingen form av elektronisk handel sker på hemsidan www.alcostaviews.com.